รับจดบริษัท จดบริษัทใหม่ จดห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี กรุงเทพฯ แบบเร่งด่วน เราทำได้ภายใน 1วัน พิมพ์

82

รับจดบริษัท จดบริษัทใหม่ จดห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ได้ภายใน 1วัน(ประหยัดและรวดเร็ว)

อัตราค่าบริการ จดบริษัท รับจดบริษัท จดห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนธุรกิจ 

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แถมฟรีตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง
- อัตราค่าบริการ 11,000 บาท ( เร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน)

 

 2. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน (พร้อมขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แถมฟรีตรายาง 1 อัน) รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่าง 
- อัตราค่าบริการ 4,500 บาท (สามารถออกแบบตรายางได้ตามใจชอบ ฟรี)

 

 3. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

 4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรรมการ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

 5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

 6. เพิ่มทุนจดทะเบียน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ  5,000 บาท

 

 7. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าลงโฆษณาลงหนังสือพิมพ์แล้ว)
- อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

 8. จดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.01/ภพ.09)
- อัตราค่าบริการ 3,000 บาท

 

 9. จดทะเบียนพาณิชย์ (จ.ปทุมธานี) 
- ค่าบริการ 3,000 บาท

 

 10. ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (ลูกจ้าง 3 คน ส่วนที่เกิน คิดเพิ่มคนละ 150 บาท)
- อัตราค่าบริการ 3,500 บาท

 

 11. จดเครื่องหมายการค้า (รวมค่าธรรมเนียม) 
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

 12. ขอโควต้าต่างด้าว (รวมค่าธรรมเนียม)
- ค่าบริการ 3,000 บาท

 

 13. ดำเนินการจดทะเบียนคนต่างด้าว *ไม่รวมค่าธรรมเนียม 
- อัตราค่าบริการ 10,000 บาท

 

 14. ใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ (Work Permit) *ไม่รวมค่าธรรมเนียม 
- ขอใหม่ อัตราค่าบริการ 12,000 บาท

- ต่ออายุ อัตราค่าบริการ 11,000

 

 15. วีซ่า (Visa)  *ไม่รวมค่าธรรมเนียม 
- เปลี่ยนประเภทวีซ่า จาก tourist เป็น  non-b หรือ non-o อัตราค่าบริการ 13,500 บาท

- ต่ออายุ Visa non-b หรือ non-o 1ปี อัตราค่าบริการ 13,500 บาท

 

    ****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TEL. 086-0896768   LINE ID : banbunchee

บริการด้านอื่นๆ ของเรา

 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2022 เวลา 11:13 น.
 
Joomla SEO powered by JoomSEF